Strategisch adviseur Omgevingswet – Gemeente Alphen aan den Rijn – Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

Wat ga je doen?

De omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan maken onderdeel uit van de beleidscyclus Omgevingswet. Deze beleidscyclus krijgt onder de Omgevingswet een veel prominentere plaats in de werkprocessen. Sluitstuk van de planvorming is daarbij de aansluiting van de plannen op de uitvoering en handhaving en de monitoring binnen de hele cyclus. Als Strategisch adviseur Omgevingswet ben jij de spil in deze cyclus, de verbinder die de relatie tussen de verschillende onderdelen bewaakt en stimuleert.

De gemeente werkt hard aan het uitwerken van ruimtelijk-strategische visies en plannen. Daarnaast wil ze waarborgen dat ruimtelijke keuzes integraal worden gemaakt. De omgevingsvisie staat aan de basis hiervan. De opgave is om de strategische keuzes goed te verbinden en verankeren in de beleidscyclus: zowel inhoudelijk als procedureel. Als strategisch adviseur help je je collega’s hierbij. Zo weet je uitstekend hoe de wet in elkaar steekt en hoe visies en plannen juridisch kloppend (in de cyclus) vastgelegd worden zodat zij een ankerpunt vormen voor college, raad en inwoners. Je adviseert over processen die gevoerd worden en welke rol omgevingspartners en bewoners hierbij krijgen. Hierbij heb je oog voor interne en externe belangen en processen. 

Als Strategisch adviseur Omgevingswet beheer je de door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn vastgestelde omgevingsvisie (en later het omgevingsplan) en zorg je ervoor dat deze actueel blijft. Hiervoor wordt je betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en stimuleer je de integrale afweging bij die ontwikkelingen. Jij monitort de verbinding tussen de strategen, opgavemanagers, georganiseerde denktanks en de beleidscyclus. Je behoudt de helicopterview en houdt de ontwikkelingen voor zowel de korte- als de lange termijn in de gaten. Je weet wie je waar in positie brengt en bent alert op gevoelige onderwerpen. Je overziet het speelveld, leert de cultuur kennen en verbindt personen in een mogelijke eilandencultuur. 

Daarnaast maak je deel uit van de projectgroep omgevingsplan en bewaak je vanuit jouw rol de visie en strategie. Ook onderhoud je contacten met de collega’s van team Vergunningen, Veiligheid en Inspectie, Beheer- en Beleid openbare ruimte voor de noodzakelijke afstemming met het VTH-beheer en beleidsproces en met het Sociaal Domein in verband met gezondheid en de Omgevingswet. Dit staat voor vergunningen, veiligheid en toezicht.

Tot slot zijn monitoring en evaluatie belangrijke pijlers uit de beleidscyclus. Deze onderdelen moeten voor de Omgevingswet nog worden uitgewerkt en worden ingebed in de werkprocessen.

Voor deze uitwerking sta jij aan de lat.

Wie zijn wij?

132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn. Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groenblauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Wie ben jij?

Je bent energiek en proactief. Je bent een strategisch adviseur met een resultaatgericht profiel, die doortastend en initiatiefrijk te werk gaat. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch-, tactisch- en operationele niveaus en je weet jouw vaardigheden hier op af te stemmen. Je bent een verbinder die graag samen met andere collega’s nieuwe zaken ontwikkelt. Dat kunnen zaken op beleidsmatig gebied zijn maar, gelet op de doorontwikkeling van monitoring en evaluatie, zal dat ook zeker een procesmatig onderdeel bevatten. Je denkt vooruit en weet collega’s te stimuleren en enthousiasmeren.

Daarnaast ben je politiek en bestuurlijk sensitief en in staat verschillende belangen te verenigen in complexe omgevingen. Je bent gewend om samen te werken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Verder zien we graag iemand:

 • met een academisch werk- en denkniveau (op bijvoorbeeld bestuurskundig, juridisch of planologisch gebied);
 • die uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden heeft;
 • die makkelijk een netwerk opbouwt en onderhoudt, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, met onze ketenpartners zoals de Provincie, het waterschap en de veiligheidsregio/omgevingsdienst;
 • met een resultaat- en samenwerkingsgerichte aanpak;
 • die kennis heeft van de Omgevingswet in de volle breedte;
 • met relevante werkervaring bij een gemeente of een andere overheid binnen het fysieke domein.
 • Voldoe je niet volledig aan bovenstaande wensen maar denk je toch een goede match te zijn? Dan ontvangen we graag ook jouw sollicitatie met een duidelijke motivatie.

  Wat bieden wij?

  Bij Gemeente Alphen aan den Rijn kom je terecht in een hecht en ondersteunend team waar open communicatie en samenwerking centraal staan. Onze collega’s zijn niet alleen toegankelijk, maar ook enthousiast om hun kennis te delen en met jou te sparren over uitdagende vraagstukken. We geloven in een cultuur van vertrouwen en moedigen een positieve werkomgeving aan waar ruimte is voor humor en een glimlach. We streven ernaar om elkaar te inspireren en te ondersteunen, in een hybride werkomgeving.

  Wij leren door te doen. Dat geldt dus ook voor jou, je krijgt bij ons de ruimte om te proberen, leren en je verder te ontwikkelen. Wij durven vernieuwend te zijn, jij ook?

  Verder bieden we je:

 • Salaris in schaal 12 CAO Gemeenten max. €6.777,- obv 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets;
 • Een pensioenregeling via het ABP, waarbij gemeente Alphen aan den Rijn het grootste deel betaalt;
 • Flexibele werktijden en alle faciliteiten om hydride te werken, waaronder een smartphone en een laptop;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en zelfs gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;
 • Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: