Ambulant Jeugdhulpverlener GO! voor Jeugd – Ipse de Bruggen – Alphen Aan Den Rijn

Ipse de Bruggen

Go! voor jeugd kenmerkt zich door haar bijzondere, multidisciplinaire, integrale werkwijze. Spreekt jou dit aan? Kom dan ons team versterken.
Wie zijn wij?
Als unieke netwerkorganisatie voorziet GO! voor jeugd in de toegang en uitvoering van jeugdzorg. Met haar partners Cardea, Gemiva-SVG Groep, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, De Opvoedpoli en Prodeba maakt zij integrale jeugdzorg in Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem mogelijk. In nauwe samenwerking met onderwijs en een diversiteit aan stakeholders geeft Go! voor jeugd invulling aan haar missie om alle kinderen veilig en gezond op te laten groeien, hun talenten te laten ontwikkelen én zich in te zetten voor de gemeenschap. Het normaliseren (in de omgeving) van het gezin vanuit een integraal, holistisch perspectief staat centraal
in de werkwijze van GO! voor jeugd.
Go! voor jeugd kenmerkt zich door haar bijzondere, multidisciplinaire, integrale werkwijze waarin de
volgende waarden centraal staan:
Professioneel: continue persoonlijke en organisatie ontwikkeling
Integraal: de juiste professionals leveren samen optimale zorg
Transparant: naar onze cliënten, medewerkers en samenwerkende partners
Jouw baan als ambulant jeugdhulpverlener GO! voor Jeugd
De Ambulant Jeugd Hulpverlener biedt als gedetacheerd professional gerichte hulpverlening aan binnen GO! voor jeugd. De positie rapporteert aan de manager en valt binnen één van onderstaande teams:
Lokale teams (Alphen aan den Rijn, Kaag & Braasem)
Specialistische teams als Mast en Multi-Problem
Biedt behandeling en begeleiding aan kind, jongere en gezin. Draagt zorg voor het opstellen, bijstellen en uitvoeren van het hulpverleningsplan en de hieruit afgeleide activiteiten.
Stelt op basis van het hulpverleningsplan en analyse van de situatie samen met het gezin concrete, haalbare en ontwikkelgerichte doelen vast.
Maakt gebruik van de methodiek ‘Signs of Safety’ (3 huizen, 3 kolommen) voor wat betreft veiligheid; indien van toepassing inzet en evaluatie van LIRIK/ARIJ.
Schakelt bij complexe casuïstiek en/of bij vastgelopen behandeling en begeleiding de gedragswetenschapper, kinder- en jeugdpsychiater of collega senior jeugdhulpverlener in.
Kan, in afstemming met in-/externe betrokkenen, een rol spelen, in de coördinatie en afstemming met andere hulpverleners rond het gezin eventueel met ondersteuning van de senior jeugdhulpverlener.
Verantwoordelijk voor een accuraat en actueel dossier waarin het hulpverlenings- plan, evaluaties en de wekelijkse rapportage worden vastgelegd.
Stelt het dossier op en deelt deze, én actuele rapportages via het cliëntportaal.
Ziet toe op eigen caseload en bespreekt deze periodiek met de leidinggevende.
Heeft als aandachtsgebied binnen Go! voor jeugd Zorg en Onderwijs, Vroeghulp, MAST of Multiproblematiek.
Voorziet in voorlichting en advies aan cliënten hun netwerk, partners in de keten en overige stakeholders.
Werkt vanuit eigenstandige beroepsverantwoordelijkheid (SKJ) met inachtneming van vastgelegde bevoegdheden.
Is bekend met, en handelt conform het spoedprotocol bij crisissituaties.
Houdt kennis én beroepsregistratie actueel via (interne) training, intervisie en supervisie.
Jouw profiel
Hbo diploma zoals Social Work, SPH of MWD.
Bij voorkeur post HBO-diploma gericht op het werken met gezinnen (IAG).
SKJ-registratie.
Kennis en ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Wat bieden wij?
Bij een relevante hbo opleiding is de functie ingeschaald in FWG 45 (ambulant begeleider E), bij een post hbo-opleiding zoals IAG is de inschaling in FWG 50 (ambulant begeleider F).
Arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
Een gedreven omgeving waarin persoonlijke- én vakontwikkeling centraal staat.
Flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandigheid.
Informatie
Het vragen van referenties en een VOG behoren tot de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Het sollicitatieproces verloopt via Go! voor jeugd. Indien je vanuit Ipse de Bruggen wordt aangenomen, kun je voor de rechtspositionele vragen contact opnemen met een HR adviseur tel: 088-967 55 55.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart de Leeuw, tel: 06 57 85 84 55 en Linda van Beest (regiomanager), tel: 06 – 51 23 41 72.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: