Teammanager Communicatie en Bestuursondersteuning – Flexintens – Alphen aan den Rijn

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 06-02-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Alphen aan den Rijn is FlexIntens op zoek naar een Teammanager Communicatie en Bestuursondersteuning voor 36 uur per week.

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kern-competenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. We werken hybride, op kantoor en vanuit huis. Voor deze functie geldt dat we verwachten dat je dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen.

Opdracht
Voor het team Communicatie en Bestuursondersteuning zoeken we een interim teammanager die leiding gaat geven aan een team van ruim 30 professionals en een sterke spil is tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Het team bestaat uit verschillende disciplines, namelijk bestuurssecretariaat, publiekscommunicatie, bestuursadvies en -communicatie, woordvoering, public affairs, participatie en concernadvisering. Via deze disciplines worden belangen en partijen bij elkaar gebracht én verbonden waardoor het duale stelsel geolied verloopt en onze collegeleden uitstekend worden geadviseerd. Het team zet expertise op het gebied van communicatie in om mee te bouwen aan een communicatieve organisatie en een mooie Alphense samenleving. Als teammanager geef je leiding aan deze mensen en bepaal je, rekening houdend met alle belangen, de koers om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vraagstukken van vandaag en morgen.

Context
De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat in 2024 precies 10 jaar. In die jaren is een schaalsprong gemaakt qua inwoneraantal én qua opgaves. Inwoners en verbanden, maatschappelijke organisaties en bedrijven vragen meer dan ooit van de gemeente transparant, navolgbaar en duidelijk te communiceren. Het huidige bestuur heeft de nadrukkelijke wens participatie en communicatie óók een schaalsprong te laten doormaken. Er is sprake van een ontwikkelopgave, waarbij de teammanager een initiërende en verbindende rol moet vervullen.

Jij bent als teammanager verantwoordelijk voor de sturing en ontwikkeling van dit team en hebt 2 specifieke ontwikkelopdrachten:

 • De positionering rondom het college en de ondersteuning van het college optimaliseren;
 • (a) De inrichting van en (b) de samenwerking binnen het huidige team verbeteren. Je bouwt hierbij met het team verder aan de plannen die hier al voor liggen en zorgt voor daadwerkelijke implementatie en daarmee ook voor de optimalisatie van de samenwerking met de andere teams binnen de ambtelijke organisatie.

Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en stimuleert persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van je medewerkers, je zet in op teamontwikkeling vanuit doortastendheid en durft ook mensen aan te spreken op resultaat, houding, gedrag en het moeten doorbreken van oude tradities.

Je pakt een proactieve rol en door je politiek sensitieve gevoel ben je in staat om richting te geven aan kwalitatieve en adequate advisering van het college en de directie. Hierdoor ben jij, evenals de teamleden, een volwaardig gesprekspartner voor collega’s en bestuurders. Jouw advisering is op uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen en dossiers, vaak strategisch van aard en domeinoverstijgend. Het gaat hierbij vaak om vraagstukken over besluitvormingsprocessen en communicatie, maar ook vraagstukken op bestuurlijk en organisatiebreed gebied zijn voor jou bekend terrein. Je bewaakt de integraliteit en eenheid in advisering aan het college.

Profiel
Je kent en overziet het werkveld van het team, hebt oog voor de mensen en teamdynamiek, bent analytisch sterk en je weet makkelijk te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Een initiërende rol past je goed. Je bent als geen ander  in staat om de toekomstvisie, de besturingsgedachte en het coalitieakkoord van de gemeente Alphen aan den Rijn daadwerkelijk in de praktijk inhoud te geven en/of te vertalen naar communicatievraagstukken. Je zorgt daarbij voor een goede samenwerking met de bestuurders en de directie. In de dynamiek van het politieke speelveld begrijp je wat de bestuurlijke ambitie is en weet je de expertise uit jouw team op onder meer communicatie hier goed tegenaan te zetten. Daar moeten we als gemeente nog in groeien en ligt voor jou een mooie opdracht als belangrijk adviseur en schakel tussen bestuur, directie en team bij de complexere vraagstukken.

En verder verwachten we van de teammanager:

 • Heeft een leiderschapsstijl die coachend, inspirerend en vernieuwend is;
 • Ruime ervaring in verandermanagement;
 • Ruime ervaring met de volle breedte van het werkveld van communicatie;
 • Stimuleert eigenaarschap maar behoudt oog voor teamdynamiek en mensen;
 • Verstaat de rollen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en zet de juiste mensen op de juiste positie om het werk op te pakken;
 • Zorgt voor een fijne werkomgeving waarin mensen met plezier en vertrouwen hun werk doen en kwaliteit leveren;
 • Zorgt voor rust en voor een gezonde verhouding tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Is de ambassadeur van het team richting het college;
 • Begrijpt hoe de bestuurlijke wereld en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Heeft daar kennis van en ervaring in. Is daar verbindend in, maar fungeert ook als buffer waar nodig;
 • Inspirerende, strategische en besluitvaardige manager met ruime managementervaring om het team op integrale wijze aan te sturen en richting te geven aan veranderingen.Functie-eisen

Eisen:

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende bij een overheidsorganisatie
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met politiek-bestuurlijke context direct of indirect onder een directie/bestuursorgaan binnen een overheid (ligt dit duidelijk toe in het cv)

Wensen:

 1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie
 2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het vakgebied communicatie
 3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied communicatie
 4. Aantoonbare werkervaring met verandermanagement (geef hiervan 2 voorbeelden in het cv)
 5. Aantoonbare werkervaring met medewerker-, teamen organisatieontwikkelingArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: