Beleidsadviseur Wmo – Flexintens – Alphen aan den Rijn

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 01-02-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Alphen aan den Rijn is FlexIntens op zoek naar een Beleidsadviseur Wmo voor 32 uur per week.

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen die de gemeente in het Groene Hart rijk is. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Onder deze noemers vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein, met oog voor de transformatie in de jeugdhulp en ondersteuning, en de belangrijke rol die preventie en basisvoorzieningen hierin hebben. De Wmo vormt hierbinnen een van de beleidsvelden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke dynamiek. In verband met het vertrek van een collega zoeken we versterking met een senior beleidsadviseur.

Je werkt als beleidsadviseur samen met je collega’s aan de ambities van Alphen aan den Rijn en van de Rijnstreekgemeenten op dit terrein. Je takenpakket ziet er als volgt uit (afhankelijk van collegiale afspraken over taakverdeling):

 • De maatschappelijke zorg is in Alphen aan den Rijn als eerste in Nederland per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten. Je draagt zorg voor de lokale implementatie van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn en de Rijnstreekgemeenten:
 • het contractmanagement en subsidierelaties op de verschillende onderdelen;
 • budget maatschappelijke zorg, begrotingswijzigingen en bekostigingssystematiek;
 • inkoop verslavingszorg Rijnstreek 2024;
 • de op- en afbouwopgave voor het voorzieningenniveau;
 • het implementeren van de lokale toegangsfunctie.
 • Je pakt een actieve rol in het contractmanagement en de beleidsontwikkeling op het gebied van Ondersteuning.
 • Je hebt een bemiddelende rol in vastgelopen casuïstiek.
 • Je bent actief betrokken in een visietraject dat erop gericht is om tot een verdere integratie te komen van Jeugdhulp, Wmo en preventie.

Profiel
Je bent een aanpakker, je houdt van afwisseling en tegelijkertijd ben je zowel een teamspeler als een netwerker. Je hebt ervaring op het brede terrein van de Wmo, zowel beleidsmatig als in het aansturen van grote opdrachten/contracten, als in financiering en bekostiging. De dynamiek op dit terrein spreekt je aan, waarbij jij de kunst verstaat om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke belangen die spelen. Maatschappelijke betrokkenheid weet je daarbij te verbinden aan een zakelijke inslag.

Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal terrein, specifiek op de drie prioritaire maatschappelijke opgaven. Je weet wat binnen deze terreinen speelt en hoe je daarop inspeelt.

Je bent in staat om op het snijvlak van beleid en uitvoering te werken. Je kunt zowel met gemeentelijke collega’s in de uitvoering als in beleid samenwerken. Je communiceert makkelijk met aanbieders van zorg en ondersteuning. Je kunt conclusies trekken uit ervaringen met individuele situaties en deze vertalen naar beleidsaanbevelingen.

Omvang van de taak
De omvang van de taak bedraagt ca. 4 dagen per week voor een duur van 6 maanden. In die periode is onze inzet om vaste opvolgers aan te trekken. Afhankelijk daarvan bestaat de mogelijkheid tot een verlenging met nog eens 6 maanden.Functie-eisen

Eisen:

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een gemeente
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente

Wensen:

 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een 75.000+ gemeente
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Maatschappelijke Zorg (beschermd wonen, maatschappelijke opvang)Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: